Uchwała Nr III/23/18

UCHWAŁA NR III/23/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich zmienionej uchwałą Nr II/10/06 z dnia 14 grudnia 2006 r., uchwałą Nr III/16/10 z dnia z 29 grudnia 2010 r. i uchwałą Nr IV/19/15 z dnia 23 stycznia 2015 r. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na delegata Powiatu Monieckiego do Związku Powiatów Polskich wybiera się Pana Błażeja Buńkowskiego – Starostę Monieckiego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-28