Uchwała Nr I/6/18

UCHWAŁA NR I/6/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 17 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach

 Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz § 90 ust. 1 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego radna Pani Joanna Kulikowska została wybrana na Członka Zarządu Powiatu w Mońkach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-11-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-04