Uchwała Nr I/2/18

UCHWAŁA NR I/2/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 17 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach

 Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach wybrano następujących radnych:

1) Pana Romana Klepadło;

2) Pana Andrzeja Matyszewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-11-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-04