UCHWAŁA NR XXXI/201/14             
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595, poz. 645 i z 2014r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Monieckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-06-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-06-25

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-06-25

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-06-25