UCHWAŁA NR XXVIII/191/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego

Na podstawie art. 38 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645) uchwala się, co następuje:
§ 1. W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego deleguje się dwóch radnych Rady Powiatu w Mońkach w osobach:
Stanisława Czarnieckiego;
Antoniego Szymańskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/21/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Adam Skutnik - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-03-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-03-21