UCHWAŁA NR XXVII/179/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru firmy „POL-TAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 2695.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-12-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-12-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-12-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-12-19