UCHWAŁA NR XXIX/197/14
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zajęcia wspólnego stanowiska poświęconego Kanonizacji Jana Pawła II

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355, Nr 114, poz. 2132, z 2005 r. Nr 213, poz. 2410, z 2006 r. Nr 71, poz. 739, Nr 240, poz. 2345, z 2008 r. Nr 246, poz. 2525, z 2009 r. Nr 111, poz. 1244, z 2011 r. Nr 114, poz. 1278, z 2012 r. poz. 2762) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zająć wspólne stanowisko poświęcone Kanonizacji Jana Pawła II.
§ 2. Stanowisko, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/197/14
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.


WSPÓLNE STANOWISKO
SAMORZĄDÓW POWIATU MONIECKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
poświęcone Kanonizacji Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II zostanie kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.

Podczas uroczystości religijnej, która odbędzie się w tym dniu w Watykanie błogosławiony papież Jan Paweł II zostanie ogłoszony Świętym Kościoła Katolickiego.
Przełomowym wydarzeniem procesu zmierzającego do kanonizacji było podpisanie przez Benedykta XVI dekretu uznającego heroiczność cnót Jana Pawła II i ogłoszenie w dniu 1 maja 2011r. Syna Bożego Jana Pawła II Błogosławionym.
Papież Franciszek podczas konsystorza w dniu 30 września 2013, wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego) kanonizację papieża Jana Pawła II.
Jan Paweł II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem Polakiem. Pierwszym po przeszło czterech wiekach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Człowiekiem, który wywarł znaczący wpływ na historię Kościoła powszechnego i współczesnego świata. Uczył nas integralnej prawdy o człowieku i jego przyrodzonej godności, o nienaruszalnych prawach człowieka, które każda władza musi respektować i ochraniać. Uczył nas także wartości solidarności i był gorącym orędownikiem w dążeniu Polski do wolności poprzez wsparcie dla odrodzeniowego ruchu „Solidarność”. Miał wielki udział w odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności. Pontyfikat Jana Pawła II otworzył nową epokę w dziejach Kościoła, Polski i świata.
Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II pozostaje dla nas Osobą ze wszech miar niezwykłą. Wybitnym przykładem charyzmatycznego przywódcy, a zarazem pełnego siły i mocy duchowej kapłana zatroskanego o przyszłość świata i dobro każdego człowieka bez względu na różnice religijne, kulturowe, polityczne, ekonomiczne czy narodowościowe.
Dziś Samorządy Powiatu Monieckiego pragnąc uczcić to szczególnie radosne wydarzenie kanonizacji Papieża-Polaka, wyraża radość i satysfakcję, że oczekiwania milionów ludzi na całym świecie zawarte w zawołaniu Santo Subito – Święty Natychmiast zostały spełnione.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-04-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-05-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-05-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-05-16