UCHWAŁA NR XXIV/155/13
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami na 2013 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) i § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r., uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006 r., uchwałą Nr XLII/208/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r., uchwałą Nr XX/103/08 z dnia 1 października 2008 r., uchwałą Nr XXVII/132/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r, uchwałą Nr V/27/11 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr XVIII/109/12 z dnia 25 września 2012 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik do uchwały
Nr XXIV/155/13
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 czerwca 2013 r.

PLAN PRACY

Komisji ds. Promocji i Współpracy z innymi organizacjami na 2013 rok

 

 Lp.

 Tematyka

Okres posiedzenia

Kto przygotowuje materiały

1.

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 r.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.

II kwartał 2013 r.

Przewodniczący Komisji

2.

1. Opracowanie informatora turystycznego powiatu.

2. Dalsze prace nad zagospodarowaniem Fortu II w Osowcu.    

III kwartał 2013 r.

Przewodniczący Komisji

3.

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2014 r.

2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.    

IV kwartał 2013 r.

Przewodniczący Komisji


Ponadto Komisja będzie opiniowała /w razie potrzeby/ projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące merytorycznego zakresu działania i zajmie się problemami wynikającymi z aktualnych potrzeb. 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-06-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-06-24

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-06-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-06-24