UCHWAŁA NR XXIV/148/13       
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Monieckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2012r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski
 

Metryka strony

Udostępniający: Łucja Dąbrowska - Skarbnik Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-06-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-06-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-06-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-06-26