UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Mońkach dotyczącego uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355, Nr 114, poz. 2132, z 2005 r. Nr 213, poz. 2410, z 2006 r. Nr 71, poz. 739, Nr 240, poz. 2345, z 2008 r. Nr 246, poz. 2525, z 2009 r. Nr 111, poz. 1244, z 2011 r. Nr 114, poz. 1278) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wystosować stanowisko w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
§ 2. Stanowisko Rady Powiatu w Mońkach stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Stanowisko przekazać Prezesowi Rady Ministrów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik do uchwały
Nr VII/47/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STANOWISKO
RADY POWIATU W MOŃKACH
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

Rada Powiatu w Mońkach zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o to, by w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestia rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. starej Unii.
Wyrównanie dopłat Rada uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa
w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez polski rząd jako problem najwyższej wagi.
Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15