UCHWAŁA NR V/28/11
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń użytkowych w budynkach usytuowanych na nieruchomościach oraz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Monieckiego, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) Rada Powiatu w Mońkach uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 marca 2014 roku okresu obowiązywania umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 11,92 m2 usytuowanego w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 5 zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Mońkach, ul. Tysiąclecia 5.
§ 2. yraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 marca 2014 roku okresu obowiązywania umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 23,00 m2 usytuowanego w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Barbarą Smoktunowicz zam. 19 – 100 Mońki, ul. Al. Niepodległości 15.
§ 3. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 marca 2014 roku okresu obowiązywania umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 24,00 m2 usytuowanego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 9, zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Dariuszem Bogdanowicz zam. 19 – 100 Mońki, ul. Wyzwolenia 2/40.
§ 4. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 marca 2014 roku okresu obowiązywania umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 24,00 m2, usytuowanego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 9, zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Kazimierzem Korfel zam. 19 – 100 Mońki, ul. Wyzwolenia 2/38.
§ 5. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 marca 2014 roku okresu obowiązywania umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 16,20 m2 usytuowanego w Dolistowie Starym, zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Andrzejem Berner zam. Dolistowo 122.
§ 6. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 marca 2014 roku okresu obowiązywania umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 24,00 m2 usytuowanego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 9, zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Beatą Korfel - Męczkowską zam. 19 – 100 Mońki ul. Al. Niepodległości 9.
§ 7. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 marca 2014 roku okresu obowiązywania umowy najmu garażu o powierzchni użytkowej 15,12 m2 usytuowanego w Kalinówce Kościelnej, zawartej w dniu 1 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Kazimierzem Dłużniewskim zam. Kalinówka Kościelna 34.
§ 8. Wyraża się zgodę na przedłużenie do dnia 30 kwietnia 2014 roku okresu obowiązywania umowy dzierżawy części gruntu o pow. 12 m2 z przeznaczenie pod lokalizację przenośnego kiosku typu „blaszak” usytuowanego na działce Nr 1040/1 położonej w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 9, zawartej w dniu 28 kwietnia 2008 roku pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach a Firmą Handlowo – Usługową „Wojciech” Wojciech Niewodowski z siedzibą w Mońkach ul. Gajowa 9.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-03-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15