UCHWAŁA NR III/11/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu w Mońkach Pana Mariana Jabłońskiego.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wstąpienie w skład Rady Powiatu w Mońkach w miejsce Pana Zbigniewa Karwowskiego – Pana Mariana Jabłońskiego kandydata z okręgu wyborczego Nr 4 z listy Nr 11 – KWW Chrześcijańskiego Porozumienia Samorządowego, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizaycjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-12-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-11-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-11-15