Uchwała nr XXXIV/221/18

Uchwała nr XXXIV/221/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 4, 5 i 8 lit. e oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Wartość kosztorysowa projektu, o którym mowa w § 1 wynosi 1 535 730,00 zł.

§ 3. Szacunkowa wartość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego w wysokości 15% na realizację przedmiotowego projektu wynosi 230 360,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Milewska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-10-17

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-10-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-10-24