Uchwała Nr XXIII/148/17

     UCHWAŁA Nr XXIII/148/17       

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 22 czerwca 2017 r.

                w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 t.j., zm. poz. 1579, poz. 1948 i z  2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 t.j., zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Monieckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łosiewicz - Skarbnik Powiatu

Data wytworzenia: 2017-06-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-06-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-06-28