XX_138_16

UCHWAŁA NR XX/138/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), oraz art. 62 ust. 1 w związku z art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Powiatową Komisję w Mońkach do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r. w składzie:
1) Mirosław Paniczko;
2) Arkadiusz Brzostowski;
3) Sławomir Kazimierz Dębowski;
4) Marek Siuchno;
5) Halina Woźniewska;
6) Ewelina Klim;
7) Łukasz Kropiwnicki;
8) Alicja Jaworowska.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-12-28