Uchwała Nr XX/132/16

UCHWAŁA NR XX/132/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru firmy „BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Opinogórskiej 4 lok. 35, 04-039 Warszawa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3511.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-12-28