Uchwała Nr XVI-110-16 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVI/110/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195),

po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2015 rok;
2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Monieckiego za 2015 rok;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok;
4) informacją o stanie mienia Powiatu Monieckiego;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mońkach,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-06-30