Uchwała Nr XV/105/16 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2015

UCHWAŁA NR XV/105/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) w związku z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkch

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-06-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-06-07