UCHWAŁA NR VII/47/15
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Monieckiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego


Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 11 Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/46/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się jako reprezentantów Powiatu Monieckiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, zwanym dalej „Związkiem”, osoby pełniące następujące funkcje:
1) Starosty Monieckiego;
2) Pracownika nadzorującego zadania powiatu z zakresu geodezji.
§ 2. Zarząd Powiatu w Mońkach w odrębnej uchwale wskaże imiennie reprezentantów Powiatu Monieckiego w Związku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-04-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-05-04

Data modyfikacji: 2015-05-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-05-04