UCHWAŁA NR VI/39/15
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i § 37 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2334) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II/8/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w następujący sposób:
1) odwołuje się ze składu Komisji Rewizyjnej Pana Mariana Magnuszewskiego;
2) powołuje się radnego Krzysztofa Norberta Pochodowicza na członka Komisji Rewizyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2015-03-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2015-04-08

Data modyfikacji: 2015-04-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2015-04-08