Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty do spraw Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mońkach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Specjalisty do spraw Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mońkach.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Janina Purta - Wróbel zam. Zubole.

Uzasadnienie wyboru :
Pani Janina Purta-Wróbel złożyła wszystkie wymagane dokumenty, spełnia wymagania formalne oraz wymagania dodatkowe określone w "Ogłoszeniu o naborze". Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz posiadane odpowiednie wykształcenie stanowią gwarancję właściwego i sumiennego wykonywania powierzanych obowiązków służbowych.


                             Starosta Moniecki
28.06.2016r. Andrzej Franciszek Daniszewski
…..............................................
(data i podpis kierownika jednostki)

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2016-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-06-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-06-29