Mońki, dn. 6.05.2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach

Informuje się, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na ww. stanowisko

został wybrany  Jarosław Pokoleńczuk

zamieszkały  w Białymstoku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Do konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Mońkach zgłosiło się 2 kandydatów:
- Pan Jan Kapturek zam. Pogorzałki,
- Pan Jarosław Pokoleńczuk zam. Białystok.
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Mońkach pracując w pełnym składzie w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonała wyboru kandydatury Pana Jarosława Pokoleńczuka.
Kandydatura Pana Jarosława Pokoleńczuka została wybrana w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
Zarząd Powiatu w Mońkach podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Pana Jarosława Pokoleńczuka na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach z dniem 1 maja 2013 r.

wz. Starosty

Wicestarosta

-//- Robert Sidroski

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2013-05-06

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2013-05-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2013-05-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2013-05-06