INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Referenta w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach.Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Ewa Snarska zam. Mońki

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
W wyniku ogłoszenia o naborze dokumenty aplikacyjne złożyło dwóch kandydatów, obaj spełnili wymagania formalne, jednak po dokonanej weryfikacji pod kątem wymagań dodatkowych (w tym niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na danym stanowisku) określonych w ogłoszeniu o naborze wyłoniony został jeden kandydat, który pod względem przygotowania i praktyki zawodowej spełnia oczekiwania ogłaszającego nabór. Jest osobą kompetentną do pracy na stanowisku Referenta w Wydziale Dróg, Starostwa Powiatowego w Mońkach.


Mońki, dn. 8.01.2008 r.

Starosta Moniecki
-//- Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-01-08

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-01-08

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-01-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-01-08