INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Anna Rutkowska zam. Romejki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
W wyniku ogłoszenia o naborze dokumenty aplikacyjne złożył tylko jeden kandydat.
Kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne. Poprzez rozmowę kwalifikacyjną pozytywnie oceniono merytoryczne przygotowanie do wolnego stanowiska, znajomość podstaw przepisów prawnych jak również posiadanie praktyki zawodowej (6 miesięcy stażu pracy i 6 miesięcy pracy jako pracownik II stopnia zatrudniony w ramach prac interwencyjnych w wydziale, w którym został ogłoszony nabór na stanowisko) spełniają oczekiwania ogłaszającego nabór.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, że Pani Anna Rutkowska spełnia wszystkie określone w "Ogłoszeniu o naborze" wymagania i jest osobą kompetentną do pracy na stanowisku Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Mońki, dn. 5 czerwca 2008 r.

STAROSTA MONIECKI

-//- ZBIGNIEW MĘCZKOWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-06-05

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-06-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-06-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-06-06