INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Podinspektora w wymiarze 1/2 etatu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany Pan Henryk Purta zam. Mońki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
W wyniku ogłoszenia o naborze dokumenty aplikacyjne złożył tylko jeden kandydat.
Kandydat spełnił wymagania niezbędne jak i dodatkowe. Znajomość podstaw przepisów prawnych jak również doświadczenie zawodowe stanowią gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, że Pan Henryk Purta spełnia wszystkie określone w "Ogłoszeniu o naborze" wymagania i jest osobą kompetentną do pracy na stanowisku Podinspektora w wymiarze 1/2 etatu w Wydziale Organizacyjnym i spraw Społecznych.

Mońki, dn. 04 września 2008 r.

Starosta Moniecki
-//- Zbigniew Męczkowski

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Męczkowski - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-09-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-09-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-09-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-09-04