INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na  stanowisko
Głównego Księgowego
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
Mociesze 4A, 19-124 Jaświły


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Łucja Teul, zam. Jasionówka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku ogłoszenia o naborze dokumenty aplikacyjne złożyła tylko jedna kandydatka.
Pani Łucja Teul  spełniła wymagania niezbędne jak i dodatkowe określone w „Ogłoszeniu o konkursie". Poprzez rozmowę kwalifikacyjną bardzo dobrze oceniono merytoryczne i praktyczne przygotowanie kandydatki  do wolnego stanowiska pracy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne oraz wysoka motywacja do pracy stanowią podstawę gwarancji właściwego i sumiennego wykonywania powierzanych obowiązków służbowych.

Mociesze, dn. 15.05.2014 r.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
-//- mgr Katarzyna Zamojtuk-Sak
 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Zamojtuk-Sak - Dyrektor DPS "Dom Kombatanta" w Mocieszach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-05-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-05-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-05-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-05-15