INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach.

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Katarzyna Zamojtuk – Sak.

Uzasadnienie wyboru :
Pani Katarzyna Zamojtuk – Sak złożyła wszystkie wymagane dokumenty, spełnia wymagania formalne oraz wymagania dodatkowe określone w "Ogłoszeniu o naborze". Poprzez rozmowę kwalifikacyjną bardzo dobrze oceniono merytoryczne przygotowanie do wolnego stanowiska pracy.
Kandydat wykazał się szeroką wiedzą z zakresu ustaw regulujących działalność Domu Pomocy Społecznej oraz interesującą koncepcją działalności administracyjno-gospodarczą dotyczącą placówki.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy stanowią podstawę gwarancji właściwego i sumiennego wykonywania powierzanych obowiązków służbowych.

Mońki, dn. 22.09.2011 r.

Starosta

-//- Joanna Kulikowska

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-09-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-09-22

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-09-22

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-09-22