Informacja o wynikach konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Informuje się, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na ww. stanowisko został wybrany Marek Stanisław Karp.

Do konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Mońkach w terminie zgłosiło się trzech kandydatów.

Kandydatura Pana Marka Stanisława Karpa została wybrana w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Zarząd Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie nawiązania stosunku pracy z Panem Markiem Stanisławem Karpem na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach z dniem 1 marca 2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2021-02-18

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2021-03-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2021-03-15