INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach

Starostwo Powiatowe w Mońkach z siedzibą : 19-100 Monki ul.Słowackiego 5a informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy Kierownika Wydziału Dróg został wybrany Pan Jarosław Marek Filipkowski zam. Mońki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
W wyniku ogłoszenia o naborze dokumenty aplikacyjne złożyli dwaj kandydaci, ale tylko jeden z nich Pan Jarosław Marek Filipkowski spełnił wszystkie wymagania Pracodawcy określone w Ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy. Poprzez rozmowę kwalifikacyjną pozytywnie oceniono merytoryczne przygotowanie do wolnego stanowiska. Kandydat posiada wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z wykonawstwem robót remontowych i inwestycyjnych na drogach, zarówno jako wykonawca tych robót jak też nadzorujący ich wykonywanie a także w zakresie wykonywania zadań zarządcy dróg. Posiada również doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Biorąc powyższe pod uwagę, uznano, iż kandydat spełnia oczekiwania organizatora naboru do obsadzenia stanowiska Kierownika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Mońkach.

2011.02.02

Starosta Moniecki
mgr Joanna Kulikowska

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kulikowska - Starosta Moniecki

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-02-02

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-02-02

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-02-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-02-02