Ogłoszenie o naborze

Załączniki do treści

  • Ogłoszenie o naborze.pdf (PDF, 298,98 KB) Podgląd załącznika

    Specjalisty – Doradcy zawodowego w Starostwie Powiatowym w Mońkach w projekcie zintegrowanym pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na czas określony w wymiarze pełnego etatu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale organizacvyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-10-06

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-10-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-10-06