W dniu 29 czerwca 2015 r. przeprowadzono kontrolę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Jaświłach.
Kontrolę przeprowadzono w zakresie
- zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), m. in. dotyczącymi sprawdzenia wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275),
- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji
przeprowadzili upoważnieni przez Starostę Monieckiego pracownicy Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Podczas kontroli nie stwierdzono niezgodności.
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-04-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-04-20