W dniu 28 sierpnia 2014 r. przeprowadzono kontrolę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Monkach.
Podstawa przeprowadzenia kontroli:
1. Art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469).

Kontrolę w zakresie:
- zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy,
- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji
- prawidłowości pobierania opłat w ramach wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami,
- zatrudnienia diagnostów – zgodności z zakresem prowadzonych badań
przeprowadzili upoważnieni przez Starostę Monieckiego pracownicy Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uwagi i niezgodności:
- brak raportów dziennych,
- w rejestrze dokonanych badań technicznych stwierdzono braki wpisów.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-04-20

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-04-20