W dniach 14-16 września 2009 r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych oraz realizacji dochodów budżetowych, w tym terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu, ich ewidencjonowanie, a także realizacji dochodów własnych oraz ich wydatkowanie za okres I-VIII 2009 r. - przeprowadził upoważniony przez Starostę Monieckiego pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 21, poz. 591 z późn. zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) zakładowego planu kont,
2) instrukcji inwentaryzacyjnej.
Kontroli poddano także przestrzeganie zasad zapisanych w Instrukcji obiegu i podpisywania dokumentów i Instrukcji kontroli wewnętrznej.
Zobowiązano dyrektora i głównego księgowego do dostosowania zapisów ksiąg pomocniczych będących uzupełnieniem zapisów księgi głównej dla właściwego stosowania przepisów zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 19994 r. o rachunkowości.
Protokół kontroli podpisano dnia 8 października 2009 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2009-12-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2009-12-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2009-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2009-12-04