W dniach 13-14 lipca 2009 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych, a także realizacji dochodów budżetowych za okres I-VI 2009 r. - przeprowadził upoważniony przez Starostę Monieckiego pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 21, poz. 591 z późn. zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) zakładowego planu kont,
2) instrukcji inwentaryzacyjnej,
3) instrukcji kasowej.
Kontroli poddano także przestrzeganie Instrukcji obiegu i podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokół kontroli podpisano dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2009-12-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2009-12-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2009-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2009-12-04