Mońki, dnia 30.12.2011 r.

WYKAZ KONTROLI
dokonanych w 2011 roku przez STAROSTWO POWIATOWE w MOŃKACH

Na podstawie § art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 28 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach z późn. zm. i na podst. § 14 ust. 4 Regulaminu kontroli zarządczej wprowadzonej zarządzeniem Nr 20/2011 Starosty Monieckiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. dokonano następujących kontroli w 2011 roku:

 

Lp.
Nazwa jednostki
Rodzaj kontroli
Okres objęty kontrolą
Terminy kontroli          
 m-c/rok
1.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Promyk” w Goniądzu
kompleksowa
 
I-IV kw. 2010 r.
I kw. 2011 r.
 
11.05.2011 – 15. 06.2011 r.
2.
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach
doraźna
 
2008 – 2010 r.
 
31.05.2011 – 08.06.2011 r.
3.
 
SP ZOZ w Mońkach
 
problemowa (prawidłowość wykorzystania dotacji)
 
2010 r.
 
29.06.2011 – 30.06.2011 r.
4.
 
SP ZOZ w Mońkach
 
doraźna
 
2010 -2011 r.
 
18.07.2011 – 19.07.2011 r.
5.
Pływalnia Powiatowa w Mońkach          
kompleksowa
I-IV kw. 2010 r.
I –II kw. 2011 r.
 
10.08.2011 – 07.09.2011 r.
6.
Zespół Szkół Ogólnokształcących              i Zawodowych w Goniądzu
kompleksowa
 
I-IV kw. 2010 r.
I –II kw. 2011 r.
 
22.09.2011 – 11.10.2011 r.
7.
Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach
problemowa                (prawidłowość wykorzystania dotacji)
 
2010 r.
 
27.10.2011 – 28.10.2011 r.
8.
Dom Pomocy Społecznej
w Mońkach
kompleksowa
I-IV kw. 2010 r.
I –II kw. 2011 r.
 
17.11.2011 – 09.12.2011 r.

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Laskowska - pełnomocnik d/s koordynacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2011-12-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2011-12-30