W dniach 12-14 lipca 2006 r. przeprowadzono kontrolę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mońkach.  Kontrolę finansową w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych, a także realizacji przychodów własnych i rozliczenia z budżetem za I półrocze 2006 r. przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto i sprawdzono następujące zagadnienia:

- plany finansowe i sprawozdania,

- celowość dokonywania wydatków budżetowych i terminowość zaciągania zobowiązań,

- realizację dochodów budżetowych i terminowość przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu,

oraz realizację dochodów własnych i celowośc ich wykorzystania.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 18 lipca 2006 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105)

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-04