W dniach 26-27 kwietnia 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach.  Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków budżetowych za I kwartał 2007 r., a także realizację, terminowość pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu i sposób prowadzenia ewidencji dochodów budżetowych za okres I-III 2007 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto i sprawdzono następujące zagadnienia:

-         plany finansowe i sprawozdania,

-         celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań,

-    realizację dochodów budżetowych i terminowość przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów

regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie:

1) zakładowy plan kont,

2) instrukcję inwentaryzacyjną,

3) instrukcję kasową.

W celu dokonania oceny funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach oraz realizacji obowiązków dyrektora jednostki kontroli poddano także przestrzeganie:

1) instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych,

2) instrukcji wewnętrznej kontroli finansowej.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 10 maja 2007 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-05-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-29

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-05-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-29