W dniach 25-28 września 2009 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach. Kontrolę finansową w zakresie realizacji projektów z programów unijnych realizowanych przez ww. urząd przeprowadził upoważniony przez Starostę Monieckiego pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

W ramach czynności kontrolnych poddano analizie następujące projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach:
1) „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę”,
2) „Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu”,
3) „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.


Kontrola dokumentacji w zakresie realizacji ww. projektów nie wykazała błędów. Prowadzona jest w sposób rzetelny i prawidłowy. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji budżetu analizowanych projektów.

Protokół kontroli podpisano dnia 29 września 2009 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105) w godzinach pracy urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2010-03-04

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-03-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-03-04