W dniach 24-25 listopada 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Pływalni Powiatowej w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków rzeczowych i realizacji dochodów budżetowych za okres I-IX 2008 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) zakładowego planu kont,
2) instrukcji wewnętrznej w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
2) instrukcji kasowej.

Kontroli poddano także przestrzeganie zasad zapisanych w Instrukcji obiegu i podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.

Protokół kontroli podpisano dnia 28 listopada 2008 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2009-02-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2009-02-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2009-02-13