W dniach 19-20 listopada 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Pływalni Powiatowej w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków rzeczowych i realizacji dochodów budżetowych za okres I-IX 2007 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- plany finansowe i sprawozdania,

- celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań finansowych,

- gospodarkę kasową,

- realizację dochodów budżetowych i terminowość ich przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu.


Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów
regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjowanie:
1) zakładowego planu kont,

2) instrukcję wewnętrzną w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów.


Protokół kontroli podpisano dnia 27 listopada 2007 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-12-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-12-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-12-11