Wykaz kontroli
przeprowadzonych w 2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Mońkach

Kontrole przeprowadzono na podstawie  planu kontroli Nr OSS.1712.1.2013  z dnia 07.01.2012 r., zmienionego Nr OSS.1712.10.2013 z dnia 06.12.2013 r., art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 14 ust. 2 pkt 1 i 2, Regulaminu kontroli zarządczej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 20/2011 Starosty Monieckiego z dnia 7 kwietnia 2011 r., oraz § 27 ust. 1 pkt 4 i § 28 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/07 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach ze zm.

 

L.p.

Nazwa jednostki

Rodzaj kontroli

Okres objęty kontrolą

Terminy przeprowadzonych  kontroli  

 

1.

Starostwo Powiatowe w Mońkach – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

problemowa

 

2012 r.

 

I kw. 2013 r.

 

 

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Mońkach.

kompleksowa

 

2012 r.

 

I kw.2013 r.

 

3.

Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach.

problemowa

 

 

2012 r.

 

II kw. 2013 r.

 

4.

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

problemowa

 

2012 r.

 

II kw. 2013 r.

 

5.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczy w Downarach.

problemowa

 

2012 r.

I kw. 2013 r.

 

II kw. 2013 r.

 

 

 6.

Zespół Szkół Ogólnokształcącychi Zawodowych w Goniądzu

problemowa

 

2012 r.

 

II kw. 2013 r.

 

7.

Caritas Archidiecezji Białostockiej WTZ w Mońkach.

problemowa

 

2012 r.

 

III kw. 2013 r.

 

8.

Starostwo Powiatowe w Mońkach – Wydział Dróg.

problemowa

2012 r.

I półrocze 2013 r.

 

III kw. 2013 r.

 

9.

Pływalnia Powiatowa w Mońkach.         

problemowa

2012 r.

I półrocze 2013 r.

 

IV kw. 2013 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Laskowska - Koordynatpor ds. kontroli zarządczej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-01-15

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-01-15

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-01-15

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-01-15