W dniach 16-19 grudnia 2005 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.  Kontrolę finansową w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2005 r. przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto i sprawdzono prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także prawidłowość i terminowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, obejmując badaniem następujące zagadnienia;

-         plany finansowe i sprawozdania,

-         zgodność naliczania płac z angażami pracowników,

-         prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

-         terminowość przekazywania naliczonych składek do ZUS,

-         prawidłowość naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok,

-         wydatki rzeczowe.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 19 grudnia 2005 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-05-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-05-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-05-11