W dniach 10-13 października 2005 r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.  Kontrolę finansową w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2005 r. przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto i sprawdzono prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz wydatki z funduszu płac, a także prawidłowość i terminowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, obejmując badaniem następujące zagadnienia:

-         plany finansowe i sprawozdania,

-         zgodność naliczania płac z angażami pracowników,

-         prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

-         terminowość przekazywania naliczonych składek do ZUS,

-         gospodarkę materiałową.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 28 października 2005 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-05-11

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-05-11

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-05-11