W dniach 27-29 września 2006 r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie sprawdzenia ustalenia i przestrzegania procedur kontroli (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w przepisach ogólnych) oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych, realizacji dochodów budżetowych, realizacji dochodów własnych i ich wydatkowanie za okres I-VIII 2006 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

-         plany finansowe i sprawozdania,

-         celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań finansowych,

-         realizację dochodów budżetowych i terminowość ich przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu,

-         realizację dochodów własnych i celowość ich wykorzystania.

 

Protokół kontroli podpisano dnia 9 października 2006 r.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-01-04

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-01-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-01-04