W dniach 16-27 lipca 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych w Mońkach. Kontrolę spraw finansowych i administracyjnych w zakresie:

- sprawdzenia ustalenia i przestrzegania procedur kontroli (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w przepisach ogólnych), w tym ewidencji druków ścisłego zarachowania,

- celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych za okres I-VI 2007 r.,

- realizacji dochodów budżetowych za okres I-VI 2007 r., w tym terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu i ewidencji,

- realizacji dochodów własnych oraz ich wydatkowania, wystawiania poleceń wyjazdu służbowego, w tym analizy zasadności wyjazdów a także sprawdzenia prawidłowości delegowania przez uprawnione do tego osoby za okres I-VI 2007 r.,

- prawidłowości nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami oraz pracownikami nie będącymi nauczycielami w latach 2004-2007,

- urlopów pracowników administracyjnych,

- świadectw wystawianych w latach 2002-2003 oraz sposobu zatrudniania i wynagradzania P. P. Sokołowskiego,

przeprowadzili pracownicy Starostwa Powiatowego w Mońkach.


Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów

regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie:

1) zakładowy plan kont i wykaz ksiąg rachunkowych,

2) instrukcję wewnętrzną w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów.


Protokół kontroli podpisano dnia 31 lipca 2007 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-16