W dniach 15-17 września 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych oraz realizacji dochodów budżetowych, w tym terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu, ich ewidencjonowanie, a także realizacji dochodów własnych oraz ich wydatkowanie za okres I-VIII 008 r.
Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) zakładowy plan kont,
2) instrukcję inwentaryzacyjną.
Kontroli poddano także przestrzeganie zasad zapisanych w Instrukcji obiegu i podpisywania dokumentów i Instrukcji kontroli wewnętrznej.

Protokół kontroli podpisano dnia 1 października 2008 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-10