W dniach 26-27 maja 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli, celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków budżetowych za I okres I-IV 2008 r., a także realizację, terminowość pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu i sposób prowadzenia ewidencji dochodów budżetowych za okres I-IV 2008 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto unormowanie wewnętrzne kontrolowanej jednostki i niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie:
1) zakładowy plan kont,
2) instrukcję inwentaryzacyjną,
3) instrukcję kasową.
Kontroli poddano również przestrzeganie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych oraz Instrukcji wewnętrznej kontroli finansowej.

Protokół kontroli podpisano dnia 25 czerwca 2008 r.

Zobowiązano Dyrektora PUP w Mońkach do uregulowania wewnętrznego odpowiednim zarządzeniem wysokości pobieranego czynszu oraz corocznej waloryzacji podstawowej stawki czynszu najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-10