W dniach 26-27 czerwca 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goniądzu. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli oraz celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków budżetowych za okres I-V 2008 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) zakładowego planu kont,
2) instrukcji inwentaryzacyjnej.
Kontroli poddano także przestrzeganie Instrukcji kontroli wewnętrznej, obiegu i podpisywania dokumentów finansowo-księgowych.

Protokół kontroli podpisano dnia 8 lipca 2008 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-10