W dniach 30-31 sierpnia 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goniądzu. Kontrolę finansową - w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur kontroli (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w przepisach ogólnych), celowości i prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych za okres I-VII 2007 r., realizacji dochodów budżetowych za okres I-VII 2007 r., w tym terminowości pobierania i odprowadzania do budżetu powiatu i ewidencji - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto i sprawdzono następujące zagadnienia:
- plany finansowe i sprawozdania,
- celowość dokonywania wydatków rzeczowych i zaciągania zobowiązań finansowych,
- realizację dochodów budżetowych i terminowość przekazywania na konto dochodów budżetu powiatu.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów
regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie:
1) zakładowy plan kont,
2) instrukcję inwentaryzacyjną.

Protokół kontroli podpisano dnia 6 września 2007 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-10-16

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-16

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-10-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-16