W dniach 7-8 sierpnia 2008 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mońkach. Kontrolę finansową - w zakresie przestrzegania procedur kontroli oraz prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków i realizacji dochodów budżetowych za okres I-VII 2008 r. - przeprowadził pracownik Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Kontrolą objęto również unormowania wewnętrzne kontrolowanej jednostki niezbędne dla właściwego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych ustaw i przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej, a mianowicie funkcjonowanie:
1) instrukcji metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego,
2) zakładowego planu kont,
3) instrukcji inwentaryzacyjnej.
Kontroli poddano także przestrzeganie Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych.

Protokół kontroli podpisano dnia 12 sierpnia 2008 r.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-10

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-10